Thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế

Loại file: pdf, docx | Số trang: 92 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 383 Kb | Thành viên upload: blineuser

MỤC LỤC

 Chương I: ẢNH HƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

1.1 Chứng khoán là gì?

10 1. 2 Thị trường chứng khoán ở Việt Nam

1.2.1 Tình hình thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay 11

1.2.2 Báo chí nước ngoài nói về thị trường chứng khoán Việt Nam 15

1.3 Vai trò của các trung tâm giao dịch chứng khoán

với sự phát triển của TTCK VN

1.4.1 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM 18

1.4.2 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán HN 23

 Chương II: KHẢO SÁT CÁCH TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM

(QUA THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM, BÁO ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ KÊNH TRUYỀN HÌNH INFO TV)

2.1 Tầm quan trọng của thông tin 25

2.2 Khảo sát Thời báo Kinh tế Việt Nam 31

2.3 Khảo sát Báo Đầu tư Chứng khoán 34

2.4 Khảo sát kênh INFO TV 39

 Chương III: NHỮNG BẤT CẬP TRONG CÁCH TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN TRÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 383 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Báo chí
Thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế MỤC LỤC  Chương I: ẢNH HƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 1.1 Chứng khoán là gì? 10 1. 2 Thị trường chứng khoán ở Việt Nam 1.2.1 Tình hình thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay 11 1.2.2 Báo chí nước zip Đăng bởi
5 stars - 287295 reviews
Thông tin tài liệu 92 trang Đăng bởi: blineuser - 07/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế