Tác phẩm báo chí đại cương

Loại file: pdf, docx | Số trang: 110 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 96,910 Kb | Thành viên upload: ngomattroi

Môn học này được triển khai trong học kì 2/8, cho sinh viên năm thứ nhất (Đại học báo chí, 4 năm), trong học kì 1/4 cho sinh viên năm thứ nhất (Đại học báo chí bằng hai, 2 năm)

- Trang bị những kiến thức cơ bản về tác phẩm báo chí, như: khái niệm, chức năng của tác phẩm báo chí; giá trị sử dụng của tác phẩm báo chí trong đời sống xã hội; bản quyền tác phẩm báo chí; các yếu tố cấu thành tác phẩm báo chí (yếu tố nội dung và yếu tố hình thức); qui trình sáng tạo tác phẩm báo chí (chuẩn bị chất liệu cho tác phẩm báo chí; thể hiện tác phẩm báo chí)

- Thông qua các tri thức cơ bản đó, sinh viên có thể phân biệt và nhận diện thành thạo các tác phẩm báo chí(gồm: nội dung, hình thức, thể loại); sử dụng tốt các kiến thức căn bản đó trong hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí cụ thể.

Kết cấu đề tài:

Chương 1: Lý luận chung về tác phẩm báo chí

Chương 2: Các yếu tố nội dung tác phẩm báo chí

Chương 3: Các yếu tố hình thức của tác phẩm báo chí

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 96,910 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Tác phẩm báo chí đại cương
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Báo chí
Tác phẩm báo chí đại cương Môn học này được triển khai trong học kì 2/8, cho sinh viên năm thứ nhất (Đại học báo chí, 4 năm), trong học kì 1/4 cho sinh viên năm thứ nhất (Đại học báo chí bằng hai, 2 năm) - Trang bị những kiến thức cơ bản về tác phẩm báo chí, như: khái niệm, docx Đăng bởi
5 stars - 116116 reviews
Thông tin tài liệu 110 trang Đăng bởi: ngomattroi - 11/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tác phẩm báo chí đại cương