Đề án: tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật thuế trong các cấp học đường trên địa bàn tỉnh sơn la

Loại file: pdf, docx | Số trang: 28 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 25,752 Kb | Thành viên upload: bellvietnam

tổng diện tớch tự nhiờn 14.174 km2. Là tỉnh kinh tế cũn nghốo, phỏt triển chậm; mặt bằng chung về trỡnh độ dân trí cũn thấp, nhận thức của nhõn dõn cỏc dõn tộc về phỏp luật núi chung và chớnh sỏch, phỏp luật thuế núi riờng cũn nhiều hạn chế.

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đó chuyển đổi từ một nền kinh tế vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, định hướng xó hội chủ nghĩa. Đây là điều kiện quan trọng để nền kinh tế hàng hoá, dịch vụ với đa thành phần kinh tế phát triển, đũi hỏi cụng tỏc quản lý của Nhà nước cần phải có sự điều chỉnh phù hợp, trong đó với vai trũ thuế là cụng cụ hữu hiệu để thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế, vừa đảm bảo nguồn lực tài chính cho quốc gia vừa thực hiện điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng XHCN; Nhà nước đó triển khai thực hiện chương trỡnh cải cỏch hành chớnh Nhà nước với chương trỡnh tổng thể giai đoạn 2001-2010 xác định rừ cỏc lĩnh vực cải cỏch là: Cải cỏch thể chế, thủ tục hành chớnh; cải cỏch tổ chức bộ mỏy hành chớnh; xõy dựng và phỏt triển đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công; xác định rừ cỏc mục tiờu, nhiệm

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1802
Lượt tải: 17
Số trang: 28
Kích thước: 25,752 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Đề án: TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ TRONG CÁC CẤP HỌC ĐƯỜNG

TRấN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ( GIAI ĐOẠN 2010 - 2013)

 

TUYấN TRUYỀN, PHỐ BIẾN, GIÁO DỤC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ

TRONG CÁC CẤP HỌC ĐƯỜNG TRấN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

GIAI ĐOẠN (2010-2013)

 

 

Phần I

CĂN CỨ PHÁP Lí XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

 

       1. Sự cần thiết xừy dựng Đề ỏn.

 

       Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới, với 12 dân tộc cùng chung sống; có tổng diện tích tự nhiên 14. 174 km2. Là tỉnh kinh tế còn nghèo, phát triển chậm; mặt bằng chung về trình độ dân trí còn thấp, nhận thức của nhân dân các dân tộc về pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật thuế nói riêng còn nhiều hạn chế.

 

       Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi từ một nền kinh tế vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là điều kiện quan trọng để nền kinh tế hàng hoá, dịch vụ với đa thành phần kinh tế phát triển, đòi hỏi công tác quản lý của Nhà nước cần phải có sự điều chỉnh phù hợp, trong đó với vai trò thuế là công cụ hữu hiệu để thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế, vừa đảm bảo nguồn lực tài chính cho quốc gia vừa thực hiện điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng XHCN; Nhà nước đã triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính Nhà nước với chương trình tổng thể giai đoạn 2001 - 2010 xác định rõ các lĩnh vực cải cách là: Cải cách thể chế, thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công; xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách và các giải pháp thực hiện nhằm bảo đảm thắng lợi công cuộc cải cách. Thực hiện Quyết định số 201/ 2004/ QĐ - TTg ngày 06/ 12/ 2004 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, ngành Thuế cả nước nói chung và Cục Thuế tỉnh Sơn La nói riêng đã không ngừng cải cách và đổi mới công tác quản lý thuế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế; đã tích cực triển khai cải cách từ khâu sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình quản lý theo chức năng, đào tạo, bồi dưừng nâng cao trình độ cán bộ, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thụng” đến các biện pháp quản lý như: Xây dựng các quy trình nghiệp vụ, thực hiện công khai minh bạch; đặc biệt đã quan tâm đẩy mạnh và nâng cao vai trò công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nhằm đáp ứng

 

Vò Đức Tiêm - Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: lancu89 | Số trang: 33
Lượt xem: 272
Lượt tải: 16
download now Công tác phổ biến giáo dục pháp luật của vụ pháp chế ủy ban dân tộc
Đăng bởi: quansurong161 | Số trang: 20
Lượt xem: 271
Lượt tải: 16
download now Vấn đề đổi mới sách giáo khoa trên giáo dục hiện đại
Đăng bởi: nguyenlien85 | Số trang: 38
Lượt xem: 2055
Lượt tải: 19
download now Marketing trong hoạt động xuất bản trên địa bàn Hà Nội hiện nay
Khoa học xã hội Báo chí
Đề án: tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật thuế trong các cấp học đường trên địa bàn tỉnh sơn la tổng diện tớch tự nhiờn 14.174 km2. Là tỉnh kinh tế cũn nghốo, phỏt triển chậm; mặt bằng chung về trỡnh độ dân trí cũn thấp, nhận thức của nhõn dõn cỏc dõn tộc về phỏp luật núi chung và chớnh sỏch, phỏp luật thuế núi riờng cũn nhiều hạn chế. Trong docx Đăng bởi
5 stars - 87186 reviews
Thông tin tài liệu 28 trang Đăng bởi: bellvietnam - 17/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đề án: tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật thuế trong các cấp học đường trên địa bàn tỉnh sơn la