Báo chí tham gia quản lý và giám sát xã hội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 22 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 96 Kb | Thành viên upload: khang1971

MỤC LỤC

Trang

A – MỞ ĐẦU 1- 3

I - Lý do chọn đề tài 2

II – Mục đích nghiên cứu 2-3

III – Phạm vi nghiên cứu 3

IV- Phương pháp nghiên cứu 3

V- Nội dung nghiên cứu 3

B – NỘI DUNG 4-25

CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀI PHÁT THANH THAM GIA QUẢN LÝ GIÁM SÁT XÃ HỘI 4

I – CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ GIÁM SÁT XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ 4

1.1. Khái niệm quản lý, giám sát của báo chí 4-5

1.2. Đặc điểm của công tác quản lý, giám sát xã hội của báo chí 5

1.2.1. Quá trình quản lý là quá trình truyền thông tin 5

1.2.2. Báo chí giữ vai trò chủ lực trong hoạt động thông tin đảm bảo chức năng quản lý giám sát xã hội 6

1.2.3. Tính chất và quy mô của hoạt động quản lý, giám sát xã hội của cơ quan báo chí phụ thuộc vào tính chất quy mô của cơ quan, tổ chức mà nó đại diện 6-7

II – NỘI DUNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ 7

2.1. Báo chí đăng tải, bình luận, giải thích, phân tích các văn kiện, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, cac cấp ngành cho các tổ chức và hoạt động thực tiễn 7-8

2.2. Báo chí phản ánh kịp thời tình hình thực tế, thực trạng công việc ở từng địa phương hoặc

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 96 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Báo chí tham gia quản lý và giám sát xã hội
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Báo chí
Báo chí tham gia quản lý và giám sát xã hội MỤC LỤC Trang A – MỞ ĐẦU 1- 3 I - Lý do chọn đề tài 2 II – Mục đích nghiên cứu 2-3 III – Phạm vi nghiên cứu 3 IV- Phương pháp nghiên cứu 3 V- Nội dung nghiên cứu 3 B – NỘI DUNG 4-25 CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀI PHÁT THANH THAM GIA QUẢN LÝ doc Đăng bởi
5 stars - 241825 reviews
Thông tin tài liệu 22 trang Đăng bởi: khang1971 - 05/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo chí tham gia quản lý và giám sát xã hội