Tìm hiểu về điện toán đám mây

Loại file: pdf, docx | Số trang: 24 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 278 Kb | Thành viên upload: duchai307

mục lục chương i. khái niệm cơ bản về atm điện toán đám mây 2 i.1. khái niệm: 2 i.2 lịch sử ra đời 3 chương ii. đặc điểm chung 5 ii.1 kiến trúc: 5 ii.2 các mô hình triển khai cloud computing: 5 ii.2.1. các đám mây công cộng (public cloud ) 6 ii.2.2. các đám mây riêng (private cloud) 7 ii.3.3. các đám mây lai (hybrid cloud ) 8 ii.3 cấu trúc của một đám mây nguồn mở 9 ii.3.1 cấu trúc điện toán đám mây 9 ii.3.2 các công nghệ mã nguồn mở cốt lõi 11 ii.3.3 các công nghệ mã nguồn mở của cơ sở hạ tầng 15 ii.3.4 các giải pháp iaas tích hợp 17 ii.3.4 đi xa hơn nữa 19 ii.4 lợi ích của điện toán đám mây 19 ii.4.1 sử dụng các tài nguyên tính toán động 20 ii.4.2 giảm chi phí 20 ii.4.3 giảm độ phức tạp trong cơ cấu của doanh...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 278 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Tìm hiểu về điện toán đám mây
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học tự nhiên Vật lý
Tìm hiểu về điện toán đám mây mục lục chương i. khái niệm cơ bản về atm điện toán đám mây 2 i.1. khái niệm: 2 i.2 lịch sử ra đời 3 chương ii. đặc điểm chung 5 ii.1 kiến trúc: 5 ii.2 các mô hình triển khai cloud computing: 5 ii.2.1. các đám mây công cộng (public cloud ) 6 ii.2.2. doc Đăng bởi
5 stars - 635376 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: duchai307 - 08/10/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tìm hiểu về điện toán đám mây