Đề tài Nghiên Cứu Khoa Hoc Đồ chơi Vật Lý phổ thông

Loại file: pdf, docx | Số trang: 26 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,350 Kb | Thành viên upload: minhquan2702

MUC LUC

MUC LUC 1

Mở đầu . 2

1. Thế nào là một đồ chơi vật lý phổ thông . 5

1.1. Dô chơi trong vat lý 5

1.2. Dô chơi vat lý pho thông 5

2. Sơ lược một sô dô chơi vat lý pho thông . 6

3. Sản phẩm từ nhóm nghiên cứu 14

Máy tạo lôc xoáy 15

3.1. Cách làm . 15

3.2. Vận hành . 21

3.3. Nguyên lý hoạt động 22

3.4. Những khó khăn . 22

3.5. Hướng khắc phục 23

4. Kêt luan và hướng phát triển 24

Tài lieu tham khao 2

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 1,350 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đề tài Nghiên Cứu Khoa Hoc Đồ chơi Vật Lý phổ thông
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học tự nhiên Vật lý
Đề tài Nghiên Cứu Khoa Hoc Đồ chơi Vật Lý phổ thông MUC LUC MUC LUC 1 Mở đầu . 2 1. Thế nào là một đồ chơi vật lý phổ thông . 5 1.1. Dô chơi trong vat lý 5 1.2. Dô chơi vat lý pho thông 5 2. Sơ lược một sô dô chơi vat lý pho thông . 6 3. Sản phẩm từ nhóm nghiên cứu 14 Máy tạo lôc xoáy 15 3.1. Cách pdf Đăng bởi
5 stars - 249926 reviews
Thông tin tài liệu 26 trang Đăng bởi: minhquan2702 - 26/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đề tài Nghiên Cứu Khoa Hoc Đồ chơi Vật Lý phổ thông