CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU CHỨA ION ĐẤT HIẾM Eu III

Loại file: pdf, docx | Số trang: 49 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 11,753 Kb | Thành viên upload: info

chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu chứa ion đất hiếm eu(iii) đỗ văn tuy khóa qh-2008-i/cq, ngành vật lý kỹ thuật tóm tắt khóa luận tốt nghiệp: hiện nay, công nghệ nano đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu then chốt cho phép tích hợp các nghiên cứu khoa học đa ngành của cả hóa học, khoa học vật liệu, điện tử, năng lượng và y sinh... đặc biệt, trong lĩnh vực y sinh, vật liệu nano pha tạp đất hiếm là lĩnh vực mới đã và đang thu hút được sự quan tâm của các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước do chúng có ưu điểm là thời gian sống huỳnh quang dài, chuyển dịch stokes lớn, dạng phổ phát xạ hẹp...trong khóa luận này, chúng tôi trình bày quá trình chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu phát quang chứa ion đất hiếm eu3+ bằng...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Khoa học tự nhiên Vật lý
CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU CHỨA ION ĐẤT HIẾM Eu III chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang của vật liệu chứa ion đất hiếm eu(iii) đỗ văn tuy khóa qh-2008-i/cq, ngành vật lý kỹ thuật tóm tắt khóa luận tốt nghiệp: hiện nay, công nghệ nano đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu then chốt cho phép tích doc Đăng bởi
5 stars - 638514 reviews
Thông tin tài liệu 49 trang Đăng bởi: info - 14/02/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU CHỨA ION ĐẤT HIẾM Eu III