Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Phương pháp đào tạo nghề gắn với thị trường lao động ở Việt Nam

  Đăng bởi phuongnam_410
  Số trang: 190

Phương pháp đào tạo nghề gắn với thị trường lao động ở Việt Nam Đăng bởi phuongnam_410

📎 Số trang: 190
👁 Xem: 591
⬇ Tải: 16

download now Phương pháp đào tạo nghề gắn với thị trường lao động ở Việt Nam

 • Xây dựng và phối hợp hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tự luận và ...

  Đăng bởi sfone_dsf_72
  Số trang: 132

Xây dựng và phối hợp hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tự luận và ... Đăng bởi sfone_dsf_72

📎 Số trang: 132
👁 Xem: 31
⬇ Tải: 16

download now Xây dựng và phối hợp hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của học sinh và điều chỉnh hoạt động dạy của giáo viên chương Các định luật bảo toàn vật lý 10 THPT ban cơ bản

 • Mô phỏng quá trình khuếch tán của nguyên tử tạp trong các hệ mất ...

  Đăng bởi kang2tai
  Số trang: 70

Mô phỏng quá trình khuếch tán của nguyên tử tạp trong các hệ mất ... Đăng bởi kang2tai

📎 Số trang: 70
👁 Xem: 1425
⬇ Tải: 16

download now Mô phỏng quá trình khuếch tán của nguyên tử tạp trong các hệ mất trật tự

 • Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý ...

  Đăng bởi anhduongdt
  Số trang: 236

Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý ... Đăng bởi anhduongdt

📎 Số trang: 236
👁 Xem: 734
⬇ Tải: 19

download now Xây dựng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh lớp 12 HK 1 theo chương trình cải cách ở trường THPT

 • Vận dụng đa phương tiện trong tổ chức hoạt động dạy học chương ...

  Đăng bởi tuanva1975
  Số trang: 229

Vận dụng đa phương tiện trong tổ chức hoạt động dạy học chương ... Đăng bởi tuanva1975

📎 Số trang: 229
👁 Xem: 599
⬇ Tải: 18

download now Vận dụng đa phương tiện trong tổ chức hoạt động dạy học chương từ trường vật lý 11 nâng cao nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS

 • Thiết kế giáo án chương dòng điện trong các môi trường vật lý 11 ...

  Đăng bởi quocdanmbcds
  Số trang: 201

Thiết kế giáo án chương dòng điện trong các môi trường vật lý 11 ... Đăng bởi quocdanmbcds

📎 Số trang: 201
👁 Xem: 684
⬇ Tải: 16

download now Thiết kế giáo án chương dòng điện trong các môi trường vật lý 11 THPT ban cơ bản nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

 • Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương ...

  Đăng bởi rs_0332
  Số trang: 184

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương ... Đăng bởi rs_0332

📎 Số trang: 184
👁 Xem: 480
⬇ Tải: 17

download now Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương dòng điện xoay chiều và dao động và sóng điện từ vật lý 12 THPT nhằm phát huy tính

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật ...

  Đăng bởi centuryvncom
  Số trang: 182

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật ... Đăng bởi centuryvncom

📎 Số trang: 182
👁 Xem: 549
⬇ Tải: 17

download now Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát

 • Tiến sĩ khoa học vật liệu Nghiên cứu chế tạo tính chất quang của ...

  Đăng bởi maihungthinh04
  Số trang: 181

Tiến sĩ khoa học vật liệu Nghiên cứu chế tạo tính chất quang của ... Đăng bởi maihungthinh04

📎 Số trang: 181
👁 Xem: 558
⬇ Tải: 16

download now Tiến sĩ khoa học vật liệu Nghiên cứu chế tạo tính chất quang của các chấm lượng tử CdSe với cấu trúc lõi vỏ và định hướng ứng dụng

 • Tổ chức hoạt động dạy học chương Dòng điện trong các môi trường ...

  Đăng bởi alik3nguyen
  Số trang: 175

Tổ chức hoạt động dạy học chương Dòng điện trong các môi trường ... Đăng bởi alik3nguyen

📎 Số trang: 175
👁 Xem: 697
⬇ Tải: 18

download now Tổ chức hoạt động dạy học chương Dòng điện trong các môi trường vật lý 11 nâng cao THPT theo định hướng phát huy tính tích cực tự lực sáng tạo

 • Phát huy vai trò trung tâm của học sinh trong quá trình dạy học ...

  Đăng bởi Tuanxdbk68
  Số trang: 174

Phát huy vai trò trung tâm của học sinh trong quá trình dạy học ... Đăng bởi Tuanxdbk68

📎 Số trang: 174
👁 Xem: 496
⬇ Tải: 18

download now Phát huy vai trò trung tâm của học sinh trong quá trình dạy học chương Động Học Chất Điểm lớp 10 Trung Học Phổ Thông ban cơ bản

 • Xây dựng lớp học vật lý trực tuyến nhằm hỗ trợ học sinh tự học ...

  Đăng bởi imbrightlight
  Số trang: 173

Xây dựng lớp học vật lý trực tuyến nhằm hỗ trợ học sinh tự học ... Đăng bởi imbrightlight

📎 Số trang: 173
👁 Xem: 531
⬇ Tải: 16

download now Xây dựng lớp học vật lý trực tuyến nhằm hỗ trợ học sinh tự học chương động lực học chất điểm vật lý 10 nâng cao

 • Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề PBL PROBLEM BASED LEARNING ...

  Đăng bởi thoitrang2
  Số trang: 173

Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề PBL PROBLEM BASED LEARNING ... Đăng bởi thoitrang2

📎 Số trang: 173
👁 Xem: 904
⬇ Tải: 19

download now Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề PBL PROBLEM BASED LEARNING và vận dụng vào thiết kế giảng dạy chuongVII mắt và các dụng cụ quang học VL11 NC

 • Tiến sĩ khoa học vật liệu Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano thấp ...

  Đăng bởi khuatdung1985
  Số trang: 170

Tiến sĩ khoa học vật liệu Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano thấp ... Đăng bởi khuatdung1985

📎 Số trang: 170
👁 Xem: 598
⬇ Tải: 17

download now Tiến sĩ khoa học vật liệu Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano thấp chiều trên nền ytri ziriconi và tính chất quang của chúng

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT