Phương pháp đơn hình giải bài toán qui hoạch tuyến tính

Loại file: pdf, docx | Số trang: 51 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,231 Kb | Thành viên upload: hoangthihakhoaly

Bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu cũng mới được phát triển và trở thành một chuyên nghành toán học từ những năm 1970. Giải đáp những câu hỏi đặt ra mà qui hoạch tuyến tính không giải được, chẳng hạn như trong một công ty ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm thì công ty cũng chú trọng tới đa dạng hoá sản phẩm, già thành rẻ, doanh thu lớn,…Khách hàng khi chọn mua hàng thì muốn hàng rẻ, vừa có chất lượng cao, vừa có hình thức đẹp. Tóm lại, mục đích của bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu là tối ưu đồng thời nhiều hàm mục tiêu độc lập với nhau trên một miền chấp nhận được. Do không gian giá trị của lớp bài toán này không được sắp thứ tự toàn phần, nên khái niệm nghiệm thông thường không còn thích hợp.

Trong báo cáo này gồm 3 chương:

Chương I: Giới thiệu tổng quát nhất về bài toán qui hoạch đa mục tiêu và 2 ví dụ làm sáng rõ hơn về lớp bài toán này.

Chương II: Giới thiệu một số kiến thức về giải tích lồi để áp dụng cho các phần sau, phương pháp đơn hình dùng để giải bài toán qui hoạch tuyến tính. Và bài toán xác định tập đỉnh trên tập lồi đa diện.

Chương III: Giới thiệu phương pháp xấp xỉ lai giải bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu tron

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 1,231 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

   Phan Bá Nam                                                      Báo cáo thực tập tốt nghiệp

   Toán Tin- K43                                                           ĐH Bách Khoa HN

 

Mục lục

 

Mở đầu

Chương I. Bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu.

1.1 Giới thiệu……………………………………………………………. . 4

1.2 Mô hình toán học……………………………………………………. 8

Chương II. Phương pháp đơn hình giải bài toán qui hoạch tuyến tính.

2.1 Một số khái niệm cơ bản……………………………………………10

2.1.1     Tập affine…………………………………………………. …. 10

2.1.2     Tập lồi………………………………………………………. . . 11

2.1.3     Điểm trong và điểm trong tương tương đối…………………. . . 12

2.1.4     Hàm lồi……………………………………………………. …13

2.1.5     Tính chất cực trị………………………………………………14

2.2 Phương pháp đơn hình giải bài toán QHTT………………………. . . 15

2.2.1     Mô tả hình học của phương pháp dơn hỡnh…………………. . . 15

2.2.2     Thuật toán đơn hỡnh…………………………………. ………. 16

2.2.3     Công thức đổi cơ sở và bảng đơn hỡnh…………………. ……. 21

2.2.4     Vấn đề cơ sở cực biên và cơ sở xuất phát………………. ……22

     2. 3 Bài toán trên tập lồi đa diện…………………………………………25

                                                 Trang-

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học tự nhiên Toán học
Phương pháp đơn hình giải bài toán qui hoạch tuyến tính Bài toán qui hoạch tuyến tính đa mục tiêu cũng mới được phát triển và trở thành một chuyên nghành toán học từ những năm 1970. Giải đáp những câu hỏi đặt ra mà qui hoạch tuyến tính không giải được, chẳng hạn như trong một công ty ngoài việc nâng cao docx Đăng bởi
5 stars - 82892 reviews
Thông tin tài liệu 51 trang Đăng bởi: hoangthihakhoaly - 19/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phương pháp đơn hình giải bài toán qui hoạch tuyến tính