Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa đậu nành bản vẽ đầy đủ

Loại file: pdf, docx | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,799 Kb | Thành viên upload: nguyenthanhtrung2409

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 1,799 Kb

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan

1.1 Lập luận kinh tế kỹ thuật

1.2 Nguyên liệu

2.1. Dậu nành

2.2. Nước

2.3. Đường

2.4. Phụ gia

1.3 Sữa đậu nành

3.1. Chỉ tiêu hoá lý

3.2. Chỉ tiêu vi sinh

3.3. Chỉ tiêu hoá sinh

3.4. Chỉ tiêu cảm quan

3.4. Bao bì

1.4 Địa điểm xây dựng phân xưởng

Chương 2: Quy trình công nghệ

2.1 Quy trình công nghệ sản xuất sữa đậu nành

2.2 Thuyết minh quy trình công nghệ

Chương 3: Cân bằng vật chất

3.1 Các tính chất nguyên liệu

3.2 Tổn thất qua các quá trình

3.3 Tính cân bằng vật chất

Chương 4: Chọn thiết bị

4.1 Lịch làm việc

4.2 Chọn thiết bị chính

4.3 Chọn thiết bị phụ

Chương 5: Tính năng lượng

5.1 Tính hơi và chọn nồi hơi

5.2 Tính nước và chọn hệ thống cung cấp nước

5.3 Tính điện

Chương 6: Kiến trúc, xây dựng

Phụ lục hình ảnh

Tài liệu tham khảo

SVTH: Trường ĐHBK TPHCM

GVHD: KS Trần Thị Hồng Hạnh

ThS Nguyễn Thị Hiề

CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học tự nhiên Sinh học
Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa đậu nành bản vẽ đầy đủ MỤC LỤC Chương 1: Tổng quan 1.1 Lập luận kinh tế kỹ thuật 1.2 Nguyên liệu 2.1. Dậu nành 2.2. Nước 2.3. Đường 2.4. Phụ gia 1.3 Sữa đậu nành 3.1. Chỉ tiêu hoá lý 3.2. Chỉ tiêu vi sinh 3.3. Chỉ tiêu hoá sinh 3.4. Chỉ tiêu cảm quan 3.4. Bao bì 1.4 Địa zip Đăng bởi
5 stars - 287209 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: nguyenthanhtrung2409 - 01/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thiết kế phân xưởng sản xuất sữa đậu nành bản vẽ đầy đủ