Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại cholimex đề xuất biện pháp khắc phục

Loại file: pdf, docx | Số trang: 142 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 2,604 Kb | Thành viên upload: thuhuonghn2007

ĐẶT VẤN ĐỀ: 1

PHẦN I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU: .2

I.1 Các hệ thống quản lý chất lượng thường được sử dụng trong sản xuất

thực phẩmluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Thực Phẩm: . 2

I.1.1 Quy định về chất lượng thực phẩm: . 2

I.1.1.1 Tiêu chuẩn thực phẩm: . 2

I.1.1.2 Hệ thống các quy định về chất lượng thực phẩm đang sử

dụng hiện nay: 2

I.1.2 Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm: 3

I.1.3 Phân tích kiểm soát mối nguy hiểm theo trọng điểm

(HACCP): .3

I.2 Các nguyên nhân có thể gây nhiễm vi sinh vật có hại vào sản phẩm trong

quy trình chế biến: . 5

I. 3 Các vi sinh vật thường được quan tâm có khả năng xâm nhiễm vào sản

phẩm qua quy trình sản xuất, gây hại đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe con

người: 5

I.3.1 Tổng vi sinh vật hiếu khí (Total plate count – TPC): 5

I.3.2 Coliforms tổng số: 6

I.3.3 Coliforms phân: . 6

I.3.4 Escherichia coli: 6

I.3.5 Staphylococcus aureu

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 2,604 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại cholimex đề xuất biện pháp khắc phục
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học tự nhiên Sinh học
Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại cholimex đề xuất biện pháp khắc phục ĐẶT VẤN ĐỀ: 1 PHẦN I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU: .2 I.1 Các hệ thống quản lý chất lượng thường được sử dụng trong sản xuất thực phẩmluận văn - báo cáo - tiểu luận chuyên ngành Thực Phẩm: . 2 I.1.1 Quy định về chất lượng thực phẩm: . 2 I.1.1.1 Tiêu chuẩn pdf Đăng bởi
5 stars - 288300 reviews
Thông tin tài liệu 142 trang Đăng bởi: thuhuonghn2007 - 15/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Khảo sát tìm nguyên nhân nhiễm vi sinh vật trong sản phẩm chả giò chế biến tại cholimex đề xuất biện pháp khắc phục