Các phương pháp định lượng protein

Loại file: pdf, docx | Số trang: 34 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 800 Kb | Thành viên upload: lesyninh

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

I. TỔNG QUAN

1. CẤU TẠO PHÂN TỬ PROTEIN

1.1. Cấu trúc bậc 1

1.2. Cấu trúc bậc 2

1.3. Cấu trúc bậc 3

1.4. Cấu trúc bậc 4

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN

1. ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL

1.1. Định lượng Nitơ tổng số theo phương pháp Kjeldahl

1.2. Định lượng nitơ phi Protein

1.3. Định lượng Protein trong nguyên liệu

2. ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU

2.1. Định lượng Protein theo phương pháp Biure

2.2. Định lượng Protein bằng phương pháp Lowry (Biure cải tiến)

2.3. Định lượng Protein theo phương pháp Bradford (Coomassie Brilliant

Blue G - 250)

3. ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG BICINCHONINIC ACID (BCA)

3.1. Nguyên tắc

3.2. Cách tiến hành

3.3. Tính kết quả

3.4. Ðộ nhạy và khả năng ứng dụng

4. ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ

4.1. Nguyên tắc

4.2. Cách tiến hành

4.3. Tính kết quả

4.4. Độ nhạy và khả năng ứng dụng

5. PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG O-PHTHALALDEHYDE (OPA)

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 800 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Các phương pháp định lượng protein
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học tự nhiên Sinh học
Các phương pháp định lượng protein MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I. TỔNG QUAN 1. CẤU TẠO PHÂN TỬ PROTEIN 1.1. Cấu trúc bậc 1 1.2. Cấu trúc bậc 2 1.3. Cấu trúc bậc 3 1.4. Cấu trúc bậc 4 II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN 1. ĐỊNH LƯỢNG NITƠ TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KJELDAHL 1.1. Định lượng pdf Đăng bởi
5 stars - 299706 reviews
Thông tin tài liệu 34 trang Đăng bởi: lesyninh - 13/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các phương pháp định lượng protein