Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 196 | Trình độ: Thạc sĩ | Thành viên upload: thachdat

Chương I . cơ sở lí luận của đề tài

Chương 2: tổng kết lí thuyếtvà hệ thống bài tập phần hiđrocacbon hoá học lớp

Chương I . cơ sở lí luận của đề tài

Phần I

Mở đầu

Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ba(OH)

Phần 3: kết luận chung

Phần hiđrôcacbon được nghiên cứu ở chương trình hoá học lớp

Phần I

Mở đầu

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

             

 

BÉ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

--------------

 

NGUYỄN THỊ THẬP                      

 

TỔNG KẾT LÝ THUYẾT- XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN HỆ THỐNG BÀITẬP PHẦN HIĐRÔCACBON- LỚP 11 THPT BAN NÂNG CAO NHẰM CỦNG CỐ KIẾN THỨC, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học hoá học

Mã số:   60. 14. 10

 

 

Người hướng dẫn khoa học:

PGS. TS: Nguyễn Thị Sửu

 

 

 

HÀ NỘI, 2007

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học tự nhiên Hóa học
Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1 Chương I . cơ sở lí luận của đề tài Chương 2: tổng kết lí thuyếtvà hệ thống bài tập phần hiđrocacbon hoá học lớp Chương I . cơ sở lí luận của đề tài Phần I Mở đầu Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ba(OH) Phần docx Đăng bởi
5 stars - 176592 reviews
Thông tin tài liệu 196 trang Đăng bởi: thachdat - 22/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tổng kết lý thuyết xây dựng và lựa chọn hệ thống bài tập phần hiđrôcacbon lớp 11 thpt ban nâng cao nhằm củng cố kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh 1