Nội dung và biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học hữu cơ THPT

Loại file: pdf, docx | Số trang: 284 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 4,656 Kb | Thành viên upload: kfclotteria

MS: LVHH-PPDH023

SỐ TRANG: 284

NGÀNH: HÓA HỌC

CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC

TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM

NĂM: 2009

GIỚI THIỆU LUẬN VĂN

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

- Đảng và Nhà nước ta khẳng định nhiệm vụ của ngành giáo dục là nâng cao

dân trí, phổ cập giáo dục phổ thông cho toàn dân, song song nhiệm vụ đó thì cần

phải bồi dưỡng nhân tài, phát hiện các học sinh (HS) có năng khiếu ở trường phổ

thông và có kế hoạch đào tạo riêng để họ thành những cán bộ khoa học kĩ thuật

nòng cốt. “Bồi dưỡng nhân tài” là một nội dung quan trọng trong nhiều nghị quyết

của Đảng và Nhà nước đã đặc biệt nhấn mạnh. Không chỉ riêng nước ta, có thể nói,

hầu hết các nước đều coi trọng vấn đề đào tạo và bồi dưỡng nhân tài trong chiến

lược phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

- Yêu cầu đó đã đặt ra cho ngành giáo dục ngoài nhiệm vụ đào tạo toàn diện

còn có chức năng phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG), đào tạo họ trở thành

những nhà khoa học mũi nhọn trong từng lĩnh vực. Lĩn

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 4,656 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Nội dung và biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học hữu cơ THPT
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học tự nhiên Hóa học
Nội dung và biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học hữu cơ THPT MS: LVHH-PPDH023 SỐ TRANG: 284 NGÀNH: HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM NĂM: 2009 GIỚI THIỆU LUẬN VĂN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài - Đảng và Nhà nước ta khẳng định nhiệm vụ của ngành giáo dục là nâng cao pdf Đăng bởi
5 stars - 300756 reviews
Thông tin tài liệu 284 trang Đăng bởi: kfclotteria - 14/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nội dung và biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học hữu cơ THPT