Lựa chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập về phản ứng oxi hóa-khử (ban khtn), nhằm phát huy năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh ở trường thpt

Loại file: pdf, docx | Số trang: 177 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 1,973 Kb | Thành viên upload: thaintm

Trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, cũng như trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, đổi mới nền giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của sự phát triển. Mục tiêu của giáo dục nhằm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và nâng cao dân trí. Trong công cuộc đổi mới này đòi hỏi nhà trường phải tạo ra những con người tự chủ, năng động và sáng tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội

Các công trình nghiên cứu về thực trạng giáo dục gần đây cho thấy chất lượng nắm vững kiến thức của hs không cao đặc biệt việc phát huy tính tích cực, chủ động của hs, năng lực nhận thức, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng tự học không được chú ý rèn luyện đúng mức.

Trong quá trình giảng dạy ở trường phổ thông nhiệm vụ phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho hs là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi tiến hành đồng bộ ở tất cả các môn, trong đó Hóa học là môn khoa học thực nghiệm đề cập đến rất nhiều vấn đề khoa học, sẽ góp phần rèn luyện tư duy cho hs ở nhiều góc độ.

Trong dạy học hóa học, có thể nâng cao chất lượng dạy học phát huy năng lực nhận thức và tư duy của hs bằng nhiều biện pháp, phương pháp khác nhau. Trong đó sử dụng và hướng dẫn giải bài tập hóa học l

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 1,973 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Lựa chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập về phản ứng oxi hóa-khử (ban khtn), nhằm phát huy năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh ở trường thpt
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học tự nhiên Hóa học
Lựa chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập về phản ứng oxi hóa-khử (ban khtn), nhằm phát huy năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh ở trường thpt Trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, cũng như trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, đổi mới nền giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của sự phát triển. Mục tiêu của giáo dục nhằm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài docx Đăng bởi
5 stars - 23090 reviews
Thông tin tài liệu 177 trang Đăng bởi: thaintm - 27/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Lựa chọn, xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập về phản ứng oxi hóa-khử (ban khtn), nhằm phát huy năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh ở trường thpt