Hình Học Họa Hình

Định dạng: pdf | Số trang: 229 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: holiman101

Phương pháp hình chiếu thẳng góc. Phương pháp biến đổi hình chiếu.
Phần mở đầu
Phần 1. Phương pháp hình chiếu thẳng góc
A- Điểm, đường thẳng và mặt phẳng
Chương 1. Điểm
Chương 2. Đường thẳng
Chương 3. Mặt phẳng
B- Phương pháp biến đổi hình chiếu
Chương 4. Phương pháp biến đổi hình chiếu
C- Đường và mặt
Chương 5. Đa diện
Chương 6. Đường và mặt cong
Chương 7. Một số bài toán về vị trí giữa đường và mặt
D- Khải triển các mặt
Chương 8. Khai triển các mặt
Phần 2. Phương pháp hình chiếu trục đo
Chương 9. Phương pháp hình chiếu trục đo
Phụ lục
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Hình Học Họa Hình
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học tự nhiên
Hình Học Họa Hình Phương pháp hình chiếu thẳng góc. Phương pháp biến đổi hình chiếu. Phần mở đầu Phần 1. Phương pháp hình chiếu thẳng góc A- Điểm, đường thẳng và mặt phẳng Chương 1. Điểm Chương 2. Đường thẳng Chương 3. Mặt phẳng B- Phương pháp biến đổi hình chiếu pdf Đăng bởi
5 stars - 197042 reviews
Thông tin tài liệu 229 trang Đăng bởi: holiman101 - 18/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hình Học Họa Hình