Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn La 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 4 | Trình độ: Tiến sĩ | Kích thước: 38 Kb | Thành viên upload: phan_hoang_son

Trên cơ sở lí luận về tổ chức lãnh thổ du lịch trên thế giới và Việt Nam, luận án xây dựng các tiêu chí đánh giá các điểm, cụm, tuyến du lịch phù hợp với điều kiện cụ thể ở Sơn La. Các tiêu chí này đã phân loại được các điểm du lịch (có ý nghĩa quốc gia, vùng và địa phương), các cụm du lịch (hoạt động có hiệu quả, chưa hiệu quả), các tuyến du lịch. Trên cơ sở đó, có những hướng khai thác hiệu quả.

- Sơn La có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Vị trí địa lí là cửa ngõ của miền Tây Bắc, có thể liên kết với các tỉnh thành lân cận để hình thành các tuyến du lịch. Tài nguyên du lịch độc đáo, cả tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Hệ thống nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí đã và đang được đầu tư, nâng cấp. Đây là những cơ hội để du lịch Sơn La phát triển.

- Tổ chức lãnh thổ du lịch ở Sơn La đã bước đầu được hình thành với các điểm, cụm, tuyến du lịch. Có những điểm đang hoạt động có doanh thu, có điểm hoạt động chưa có doanh thu, có điểm là tiềm năng. Sơn La đã có 5 cụm du lịch đang được khai thác, trong đó cụm TP Sơn La và cụm Mộc Châu là hai cụm hoạt động có hiệu quả cao nhất. Sơn La còn có một số tuyến du lịch nội t

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 38 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn La

Chuyên ngành: Địa lý học

Mã số: 62. 31. 95. 01

Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Mùi

Người hướng dẫn:   1/ GS. TS Lê Văn Thông

                                            2/ PGS. TS Nguyễn Thị Sơn

Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Những kết luận mới của luận án:

- Trên cơ sở lí luận về tổ chức lãnh thổ du lịch trên thế giới và Việt Nam, luận án xây dựng các tiêu chí đánh giá các điểm, cụm, tuyến du lịch phù hợp với điều kiện cụ thể ở Sơn La. Các tiêu chí này đã phân loại được các điểm du lịch (có ý nghĩa quốc gia, vùng và địa phương), các côm du lịch (hoạt động có hiệu quả, chưa hiệu quả), các tuyến du lịch. Trên cơ sở đó, có những hướng khai thác hiệu quả.

- Sơn La có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Vị trí địa lí là cửa ngõ của miền Tây Bắc, có thể liên kết với các tỉnh thành lân cận để hình thành các tuyến du lịch. Tài nguyên du lịch độc đáo, cả tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịchnhân văn. Hệ thống nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí đã và đang được đầu tư, nâng cấp. Đây là những cơ hội để du lịch Sơn La phát triển.

- Tổ chức lãnh thổ du lịch ở Sơn La đã bước đầu được hình thành với các điểm, cụm, tuyến du lịch. Có những điểm đang hoạt động có doanh thu, có điểm hoạt động chưa có doanh thu, có điểm là tiềm năng. Sơn La đã có 5 côm du lịch đang được khai thác, trong đó côm TP Sơn La và cụm Mộc Châu là hai côm hoạt động có hiệu quả cao nhất. Sơn La còn có mét sè tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh đang hoạt động nhưng hiệu quả khai thác chưa cao.

- Luận án đề xuất những định hướng tổ chức lãnh thổ du lịch. Định hướng chung để tổ chức lãnh thổ du lịch ở Sơn La theo 3 hướng chính, hướng tây bắc- đông nam, hướng đông – tây và hướng bắc – nam. Với những định hướng đó, luận án đã đề xuất được các sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng ở Sơn La là: Du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, nghỉ cuối tuần, du lịch thể thao, du lịch vui chơi, giải trí, du lịch cộng đồng, du lịch tham quan các di tích lịch sử, du lịch nghiên cứu.

Để phát triển du lịch theo hướng đề xuất, xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng và tổ chức lãnh thổ du lịch hợp lí, luận án xây dựng 7 nhóm giải pháp là: các giải pháp về quy hoạch du lịch, các giải pháp về vốn và đầu tư, các giải pháp về nguồn nhân lực, các giải pháp về tổ chức và quản lí du lịch, các giải pháp tôn tạo tài nguyên và bảo vệ môi trường du lịch, các giải pháp quảng bá, xúc tiến du lịch.Các giải pháp này đã được nghiên cứu trên cơ sở những chiến lược phát triển kinh tế và du lịch của tỉnh, đồng thời phù hợp với thực tiễn ở từng điểm, cụm, tuyến du lịch.

Đối với Sơn La, mét tỉnh miền nói, kinh tế khó khăn, du lịch mới được phát triển thì việc triển khai tổ chức lãnh thổ và thực hiện đồng thời các giải pháp đó sẽ giúp cho du lịch Sơn La phát triển mạnh mẽ hơn.

Người hướng dẫn                                                             Nghiên cứu sinh

 

 

BẢN TIẾP THU SỬA CHỮA LUẬN ÁN

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học tự nhiên Địa lý
Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn La 1 Trên cơ sở lí luận về tổ chức lãnh thổ du lịch trên thế giới và Việt Nam, luận án xây dựng các tiêu chí đánh giá các điểm, cụm, tuyến du lịch phù hợp với điều kiện cụ thể ở Sơn La. Các tiêu chí này đã phân loại được các điểm du lịch (có ý nghĩa docx Đăng bởi
5 stars - 116490 reviews
Thông tin tài liệu 4 trang Đăng bởi: phan_hoang_son - 01/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn La 1