Cơ Học Chất Lỏng

Định dạng: pdf | Số trang: 277 | Loại: Sách điện tử | Thành viên upload: namtuochoahong0124

Ta có thể mô tả dòng chảy của một chất lỏng nếu biết chuyển động của từng hạt nguyên tố của chất lỏng. Tuy nhiên, vì số hạt quá lớn, nên ta không thể tiến hành cách nghiên cứu như vậy được.
Việc nghiên cứu dòng chảy có thể được giới hạn ở chỗ chỉ cần biết chuyển động tập thể của một nhóm hạt nguyên tố cấu thành cái mà ta gọi là một hạt chất lỏng.
Lời nói đầu
Mục lục
1. Sự mô hình hóa một chất lỏng đang chuyển động theo dòng chảy
2. Sự bảo toàn khối lượng
3. Nghiên cứu động học các chất lỏng
4. Động lực học vi phân các chất lưu lí tưởng
5. Độ nhớt của một chất lưu
6. Sự chảy thực: số Reynolds
7. Các cân bằng cơ học và các cân bằng năng lượng
8. Trường và phép tính vectơ
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Cơ Học Chất Lỏng
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học tự nhiên
Cơ Học Chất Lỏng Ta có thể mô tả dòng chảy của một chất lỏng nếu biết chuyển động của từng hạt nguyên tố của chất lỏng. Tuy nhiên, vì số hạt quá lớn, nên ta không thể tiến hành cách nghiên cứu như vậy được. Việc nghiên cứu dòng chảy có thể được giới hạn ở chỗ chỉ pdf Đăng bởi
5 stars - 197037 reviews
Thông tin tài liệu 277 trang Đăng bởi: namtuochoahong0124 - 30/11/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cơ Học Chất Lỏng