Vai trò và ý nghĩa của ngành giao thông vận tải trong nền kinh tế quốc dân

Loại file: pdf, docx | Số trang: 116 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: hoanghuykts

Chương I

Khái niệm cơ bản về giá thành và mô hình tổ chức

Chương II

Cơ sở nội dung xác định giá thành VTĐS

Chương III

tính giá thành vận tải hàng hoá ngành đường sắt bằng phương pháp trực tiếp từ khoản mục chi

Chương I

Khái niệm cơ bản về giá thành và mô hình tổ chức

Phần A: Chi phí sản xuất

Phần B: Chi phí phục vụ sản xuất

Phần chi phí kế hoạch này còn cần phải xác định theo các yếu tố chi, để khi cần còn phải xác định giá thành đối với từng yếu tố chi

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp

VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

Giao thông vận tải giữ vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, một nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời kì hiện nay. Với nhiệm vụ chủ yếu của mình, ngành GTVT đáp ứng mọi nhu cầu đi lại, giao lưu của nhân dân và vận chuyển hàng hoá trong quá trình lưu thông, đáp ứng mọi nhu cầu về đời sống vật chất – tinh thần của nhân dân.

              Ngành giao thông vận tải đóng mét vai trò quan trọng bảo đảm tái sản xuất của các ngành khác, từ việc vận chuyển nguyên nhiên liệu của các vùng miền trong cả nước và giao thương cả với quốc tế. Chính trong quá trình vận tải của mình đã góp phần tiêu thụ mét khối lượng lớn sản phẩm của các ngành khác.

              Ngành giao thông vận tải, tuy không tạo ra các sản phẩm vật chất mới cho xã hội như các ngành khác kinh tế khác song nã lại tạo ra khả năng sử dụng các sản phẩm xã hội, bằng cách đưa ra các sản phẩm đó từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, làm cho giá trị của sản phẩm được tăng lên. Sản phẩm vận tải được do chủ yếu bằng chỉ tiêu, tấn, và tấn km, hành khách và hành khách km. Sản phẩm vận tải không có một khoảng cách về thời gian giữa sản xuất và tiêu dùng, không tồn tại độc lập ngoài quá trình sản xuất, khi quá trình sản xuất kết thúc thì sản phẩm vận tải được sáng tạo ra trong quá trình sản xuất hợp nhất với giá trị hàng hoá được vận chuyển kết quả giá trị hàng hoá tăng lên so với khi chưa vận chuyển. Chính vì vậy giảm giá trị vận chuyển tức là giảm giá hàng hoá, đặc biệt của ngành vận tải không những vận chuyển hàng hoá mà còn vận chuyển hành khách đó là một đặc điểm mà các ngành kinh tế khác không có. Yêu cầu của vận chuyển hành khách là phải tuyệt đối an toàn, đi đến đúng giờ, thái độ phục vụ hoà nhã, thoải mái khác với yêu cầu vận chuyển hàng hoá. Vận tải là một ngành kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân, việc tổ chức phân bố và phát triển hợp lý ngành vận tải là mét trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và phục vụ

Page 115 of 115

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Giao thông vận tải
Vai trò và ý nghĩa của ngành giao thông vận tải trong nền kinh tế quốc dân Chương I Khái niệm cơ bản về giá thành và mô hình tổ chức Chương II Cơ sở nội dung xác định giá thành VTĐS Chương III tính giá thành vận tải hàng hoá ngành đường sắt bằng phương pháp trực tiếp từ khoản mục chi Chương I Khái niệm cơ bản về giá thành docx Đăng bởi
5 stars - 181221 reviews
Thông tin tài liệu 116 trang Đăng bởi: hoanghuykts - 26/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vai trò và ý nghĩa của ngành giao thông vận tải trong nền kinh tế quốc dân