Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội

Loại file: pdf, docx | Số trang: 85 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 293 Kb | Thành viên upload: qvkss2010

Tình hình tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hàng năm ở Thủ đô Hà Nội rất nghiêm trọng, kể cả số vụ cũng như mức độ thiệt hại, có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng số vụ án phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ được khởi tố điều tra, được đề nghị truy tố, được truy tố và đặc biệt được xét xử rất thấp, không phản ánh đúng tình hình thực tế. Trong 10 năm (1990-1999), ở Hà Nội xảy ra 16.955 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 4.569 vụ nghiêm trọng, nhưng Tòa án nhân dân các cấp mới xét xử 942 vụ phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, chiếm tỷ lệ 5,5% so với tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ và chiếm 20,2% so với tổng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nói cách khác tỷ lệ ẩn của loại tội phạm này rất lớn. Vì vậy, để đánh giá đúng tình hình, chúng ta không thể giới hạn việc nghiên cứu chỉ trong phạm vi những số liệu của cơ quan xét xử, mà phải bằng sự phân tích các số liệu này trong sự so sánh với số liệu của các cơ quan điều tra, truy tố; cũng như đặt trong sự so sánh với các số liệu về tai nạn giao thông đường bộ nói chung.

Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội vi phạm quy định về điều k

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 293 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Chương 2

TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI
cña téi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ®iÒu khiÓn
ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé ë Hµ Néi

 

2.1. TÌNH HÌNH TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI

2.1.1. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ và việc xử lý về hình sự người có hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn giao thông đường bộ ở Hà Nội

Để đánh giá tình hình của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà nội, không thể chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu trong phạm vi những trường hợp đã bị khởi tố, truy tố và xét xử mà phải có sù so sánh với tình hình tai nạn giao thông cũng như tình hình vi phạm các quy định về ATGTVT đường bộ nói chung. từ đó mới có thể có được sự nhìn nhận đầy đủ về tình hình của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội. Sở dĩ có sự đòi hỏi như vậy là do mối quan hệ giữa tai nạn giao thông và tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ cũng như do đặc thù của tình hình khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử tội này ở Hà Nội quy định.

Tai nạn giao thông nói chung cũng như tai nạn giao thông đường bộ nói riêng do những nguyên nhân khác nhau gây ra, có thể là do người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về ATGTVT, do phương tiện không đảm bảo an toàn, do người khác cản trở hoặc có thể do thiên tai v.v... Trong đó, nguyên nhân chính là do người điều khiển phương tiện đã vi phạm quy định về ATGTVT và nguyên nhân này chiếm tỷ lệ rất cao. Qua phân tích 12. 077 vô tai nạn giao thông đường bộ xảy ra năm 1996 trong cả nước thì có

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Giao thông vận tải
Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội Tình hình tai nạn giao thông đường bộ xảy ra hàng năm ở Thủ đô Hà Nội rất nghiêm trọng, kể cả số vụ cũng như mức độ thiệt hại, có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng số vụ án phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông docx Đăng bởi
5 stars - 90192 reviews
Thông tin tài liệu 85 trang Đăng bởi: qvkss2010 - 22/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội