Đồ án, luận văn, books, báo cáo thực tập, tiểu luận, sách điện tử

 • Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về ...

  Đăng bởi difivina
  Số trang: 201

Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về ... Đăng bởi difivina

📎 Số trang: 201
👁 Xem: 1408
⬇ Tải: 20

download now Các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội

 • Giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển giao thông đường bộ ở ...

  Đăng bởi ynhiyeu
  Số trang: 120

Giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển giao thông đường bộ ở ... Đăng bởi ynhiyeu

📎 Số trang: 120
👁 Xem: 607
⬇ Tải: 16

download now Giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển giao thông đường bộ ở tỉnh Xa Văn Na Khệt Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

 • Vai trò và ý nghĩa của ngành giao thông vận tải trong nền kinh ...

  Đăng bởi hoanghuykts
  Số trang: 116

Vai trò và ý nghĩa của ngành giao thông vận tải trong nền kinh ... Đăng bởi hoanghuykts

📎 Số trang: 116
👁 Xem: 7120
⬇ Tải: 19

download now Vai trò và ý nghĩa của ngành giao thông vận tải trong nền kinh tế quốc dân

 • Nội dung của công tác dự toán tuyến đường quốc lộ 279 nối liền ...

  Đăng bởi lenudathao
  Số trang: 108

Nội dung của công tác dự toán tuyến đường quốc lộ 279 nối liền ... Đăng bởi lenudathao

📎 Số trang: 108
👁 Xem: 622
⬇ Tải: 17

download now Nội dung của công tác dự toán tuyến đường quốc lộ 279 nối liền huyện điện biên đông với của khẩu tây trang

 • Một số giải pháp Marketing mix nhằm mở rộng thị trường của Công ...

  Đăng bởi huongduong82
  Số trang: 104

Một số giải pháp Marketing mix nhằm mở rộng thị trường của Công ... Đăng bởi huongduong82

📎 Số trang: 104
👁 Xem: 732
⬇ Tải: 16

download now Một số giải pháp Marketing mix nhằm mở rộng thị trường của Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội

 • Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh ...

  Đăng bởi kientt88
  Số trang: 96

Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh ... Đăng bởi kientt88

📎 Số trang: 96
👁 Xem: 3310
⬇ Tải: 21

download now Công tác tổ chức hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung Ương

 • Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tài ...

  Đăng bởi biri
  Số trang: 96

Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tài ... Đăng bởi biri

📎 Số trang: 96
👁 Xem: 527
⬇ Tải: 18

download now Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tài chính tại Công ty TNHH XD Sông Thao

 • Nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa đường biển bằng Container ở ...

  Đăng bởi anhtit1605
  Số trang: 94

Nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa đường biển bằng Container ở ... Đăng bởi anhtit1605

📎 Số trang: 94
👁 Xem: 714
⬇ Tải: 17

download now Nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa đường biển bằng Container ở Việt Nam

 • Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại ...

  Đăng bởi emchichanh_vn
  Số trang: 93

Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại ... Đăng bởi emchichanh_vn

📎 Số trang: 93
👁 Xem: 2366
⬇ Tải: 23

download now Chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại Vietnam Airlines thực trạng và giải pháp

 • Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về ...

  Đăng bởi qvkss2010
  Số trang: 85

Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về ... Đăng bởi qvkss2010

📎 Số trang: 85
👁 Xem: 2192
⬇ Tải: 26

download now Tình hình, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở Hà Nội

 • Định dạng vi khuẩn và kháng sinh đồ trong VTGmt trẻ em dưới 15 ...

  Đăng bởi quancdc
  Số trang: 83

Định dạng vi khuẩn và kháng sinh đồ trong VTGmt trẻ em dưới 15 ... Đăng bởi quancdc

📎 Số trang: 83
👁 Xem: 1390
⬇ Tải: 26

download now Định dạng vi khuẩn và kháng sinh đồ trong VTGmt trẻ em dưới 15 tuổi.

 • Giải pháp nâng cao thị phần vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu ...

  Đăng bởi sale_tvsi
  Số trang: 83

Giải pháp nâng cao thị phần vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu ... Đăng bởi sale_tvsi

📎 Số trang: 83
👁 Xem: 627
⬇ Tải: 17

download now Giải pháp nâng cao thị phần vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của đội tàu biển việt nam

 • Hoàn thiện công tác quản lý trợ giá cho xe bus công cộng ở Hà Nội

  Đăng bởi maihoa_nmh
  Số trang: 82

Hoàn thiện công tác quản lý trợ giá cho xe bus công cộng ở Hà Nội Đăng bởi maihoa_nmh

📎 Số trang: 82
👁 Xem: 785
⬇ Tải: 19

download now Hoàn thiện công tác quản lý trợ giá cho xe bus công cộng ở Hà Nội

 • Việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ...

  Đăng bởi tisonlucki
  Số trang: 80

Việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ... Đăng bởi tisonlucki

📎 Số trang: 80
👁 Xem: 755
⬇ Tải: 16

download now Việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba

CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU NỔI BẬT