Drug Metabolism Current Concepts by Corina Ionescu 2005

Định dạng: pdf | Số trang: 430 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 2,223 Kb | Thành viên upload: daomanhhieu2000

Drug Metabolism provides a comprehensive understanding of the processes that take place following ingestion of a medicinal agent or xenobiotic, with an emphasis on the crucial role of metabolism (biotransformation). Drug Metabolism is ideally suited as an advanced text for courses in drug metabolism for students of medicine, pharmacy, pharmacology, biochemistry; and for courses in drug design and drug delivery for students of medicinal chemistry...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Y học, Sức khỏe
Drug Metabolism Current Concepts by Corina Ionescu 2005 Drug Metabolism provides a comprehensive understanding of the processes that take place following ingestion of a medicinal agent or xenobiotic, with an emphasis on the crucial role of metabolism (biotransformation). Drug Metabolism is ideally suited pdf Đăng bởi
5 stars - 608945 reviews
Thông tin tài liệu 430 trang Đăng bởi: daomanhhieu2000 - 15/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Drug Metabolism Current Concepts by Corina Ionescu 2005