Hoạt động giới tính 1

Định dạng: pdf | Số trang: 170 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 565 Kb | Thành viên upload: witch12356

Tình dục học là một môn học về [URL="http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ACnh_d%E1%BB%A5c"]tình dục đề cập đến toàn bộ những vấn đề liên quan đến tình dục của con người. Tình dục học (human sexuality studies) là một môn khoa học xã hội bao gồm nhiều bộ môn khoa học khác nhau: xã hội học, văn hóa học, nhân học, lịch sử, phụ nữ học, giới học, triết học, sinh học, v.v. Khoa học tình dục được ra đời từ khoảng giữa thế kỷ 20 nhằm nghiên cứu hành vi tình dục của loài người nhằm giải thích cho nhiều hiện tượng, hành vi tình dục khác nhau chẳng hạn như nhận dạng, định hướng,sở thích tình dục dưới khía cạnh của những phân tích văn hóa, các định kiến xã hội, quyền lực, bất bình đẳng giới, phân biệt chủng tộc . nhằm hướng tới sự công bằng xã hội. Chẳng hạn, khi tìm hiểu về hành vi tình dục đồng giới nam...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Văn hóa, Nghệ thuật
Hoạt động giới tính 1 Tình dục học là một môn học về [URL="http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ACnh_d%E1%BB%A5c"]tình dục đề cập đến toàn bộ những vấn đề liên quan đến tình dục của con người. Tình dục học (human sexuality studies) là một môn khoa học xã hội bao gồm nhiều pdf Đăng bởi
5 stars - 607639 reviews
Thông tin tài liệu 170 trang Đăng bởi: witch12356 - 13/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoạt động giới tính 1