Ebook Đo lường điện tử

Định dạng: rar | Số trang: 475 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 8,836 Kb | Thành viên upload: quocbinh910

Mục lục Lời nói đầu 1 Ch−ơng 1 Giới thiệu chung về kỹ thuật Đo l−ờng điện tử 1.1 Đối t−ợng của Đo l−ờng điện tử 6 1.1.1 Các đặc tính và thông số của tín hiệu 6 1.1.2 Các tham số và đặc tính của mạch điện tử 17 1.2 Các khái niệm cơ bản về Đo l−ờng điện tử 21 1.2.1 Khái niệm đo l−ờng 21 1.2.2 Các ph−ơng pháp và biện pháp đo l−ờng cơ bản 22 Ch−ơng 2 Định giá sai số Đo l−ờng 2.1 Nguyên nhân và phân loại sai số trong Đo l−ờng 28 2.1.1 Nguyên nhân gây sai số 28 2.1.2 Phân loại sai số 29 2.1.3 Các biểu thức diễn đạt sai số 30 2.2 ứng dụng ph−ơng pháp phân bố chuẩn để định giá sai số 31 2.2.1 Hàm mật độ phân bố sai số 32 2.2.2 Hệ...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tổng hợp
Ebook Đo lường điện tử Mục lục Lời nói đầu 1 Ch−ơng 1 Giới thiệu chung về kỹ thuật Đo l−ờng điện tử 1.1 Đối t−ợng của Đo l−ờng điện tử 6 1.1.1 Các đặc tính và thông số của tín hiệu 6 1.1.2 Các tham số và đặc tính của mạch điện tử 17 1.2 Các khái niệm cơ bản về Đo l−ờng zip Đăng bởi
5 stars - 613171 reviews
Thông tin tài liệu 475 trang Đăng bởi: quocbinh910 - 26/08/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Ebook Đo lường điện tử