The Road to Success Đường Đến Thành Công

Định dạng: pdf | Số trang: 89 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 1,530 Kb | Thành viên upload: manh_2205

INTRODUCTIONContents / Mục LụcDẫn NhậpHave you ever heard someone say, “I wish I had known ‘this’ 25 years ago.” Many times in life we have certain experiences, or read a book and discover new insights about ourselves, our families, our careers, and other people. Then we think back and ponder if I had known this at an earlier part of my life, maybe life would be much different today.Bạn có bao giờ nghe ai đó nói rằng: “Ước chi tôi biết “điều này” cách đây 25 năm.” Nhiều lần nhiều lúc trong đời chúng ta đã có những kinh nghiệm nào đó, hoặc đã đọc sách và khám phá sự thông sáng cho chính chúng ta, gia đình chúng ta, sự nghiệp chúng ta và những người khác. Rồi, chúng ta nghĩ lại và tự hỏi giá như tôi đã biết điều này sớm hơn trong đời, thì đời sống tôi hôm nay có lẽ sẽ khác hơn nhiều.This book...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tôn giáo, Tâm linh
The Road to Success Đường Đến Thành Công INTRODUCTIONContents / Mục LụcDẫn NhậpHave you ever heard someone say, “I wish I had known ‘this’ 25 years ago.” Many times in life we have certain experiences, or read a book and discover new insights about ourselves, our families, our careers, and pdf Đăng bởi
5 stars - 609208 reviews
Thông tin tài liệu 89 trang Đăng bởi: manh_2205 - 16/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: The Road to Success Đường Đến Thành Công