CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1

Định dạng: doc | Số trang: 108 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 783 Kb | Thành viên upload: phochungkhoanclub

[FONT=Bodoni-u-ExtraBold]Bài 8: LÃNH ĐẠO HỌC Mục đích của việc nghiên cứu : - Hiểu biết điều cần thiết đối với cá tính trong việc lãnh đạo .-Hiểu biết sự quan tâm của Đức Chúa Trời trong đời sống con người trong việc chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo.-Khám phá những phẩm chất lãnh đạo thay đổi khác nhau.-Nhấn mạnh những bí quyết cho sự nâng cao lãnh đạo của một người. DÀN BÀI ĐẠI CƯƠNG Chúa Jesus dành thời gian để nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo[URL="bib:Mat_4_18"][FONT="]Mat Mt 4:18-20I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC LÃNH ĐẠO : A. Lãnh đạo là gì ?B. Việc lãnh đạo phải là một gương mẫu .C. Sự kêu gọi của việc lãnh đạo.D. Chuẩn bị việc lãnh đạoII. LÃNH ĐẠO VÀ SỰ THÁNH KHIẾT A. Là người lãnh đạo chúng ta phải mang những phẩm tính của sự thánh khiết.B. Vậy thì chúng ta có thể thánh khiết như thế nào...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Tôn giáo, Tâm linh
CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1 [FONT=Bodoni-u-ExtraBold]Bài 8: LÃNH ĐẠO HỌC Mục đích của việc nghiên cứu : - Hiểu biết điều cần thiết đối với cá tính trong việc lãnh đạo .-Hiểu biết sự quan tâm của Đức Chúa Trời trong đời sống con người trong việc chuẩn bị cho vai trò lãnh doc Đăng bởi
5 stars - 607366 reviews
Thông tin tài liệu 108 trang Đăng bởi: phochungkhoanclub - 12/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: CHƯƠNG TRÌNH GCI cap I II 1