THỬ VIẾT LẠI CỔ SỬ VIỆT NAM Trương Thái Du

Định dạng: rar | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 65 Kb | Thành viên upload: daibangluotgio

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 65 Kb
THỬ VIẾT LẠI CỔ SỬ VIỆT NAMMột công trình khảo cứu độc đáo của học giả Trương Thái Du. Gạt qua một bên các thành kiến định kiến về vấn đề sắc tộc, hay quốc gia (vì thời tiền sử làm gì đã có các tên như Trung Quốc hay Lào hay Việt Nam) để có thể tìm tòi các dữ liệu một cách khách quan, Trương Thái Du đã đưa ra một cái nhìn về cổ sử của tổ tiên dân Việt trước thời Hồng Bàng dưới một góc độ khoa học và biện chứng, đồng thời đưa ra một cái lý giải mới về sự mập mờ, vô tình hay hữu ý, của các sử quan Trung Quốc cổ đại về vấn đề bách Việt. Trung-Hoa có phải là một sự sát nhập của văn minh Trung Nguyên và Hoa Hạ, và vươn lên thành Trung Quốc? Bách Việt có liên hệ như thế nào với nước Sở?...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Sử địa, Danh nhân
THỬ VIẾT LẠI CỔ SỬ VIỆT NAM Trương Thái Du THỬ VIẾT LẠI CỔ SỬ VIỆT NAMMột công trình khảo cứu độc đáo của học giả Trương Thái Du. Gạt qua một bên các thành kiến định kiến về vấn đề sắc tộc, hay quốc gia (vì thời tiền sử làm gì đã có các tên như Trung Quốc hay zip Đăng bởi
5 stars - 606365 reviews
Thông tin tài liệu 0 trang Đăng bởi: daibangluotgio - 24/08/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: THỬ VIẾT LẠI CỔ SỬ VIỆT NAM Trương Thái Du