Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics

Định dạng: pdf | Số trang: 606 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 2,165 Kb | Thành viên upload: Shifu2010

http://t2.stooorage.com/thumbs/874/3251493_dictionary-2bof-2blanguage-2bteaching-2band-2bapplied-2blinguistics.jpg Title: Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics Author(s): Jack C. Richards and Richard Schmidt Publisher: Pearson Education Date: 2002; 3rd Edition Pages: 606 Size: 1.94 Mb Format: PDF Quality: High Language: British English Contents: This dictionary includes the core vocabulary of both language teaching and applied linguistics. The field of language teaching is concerned with the development of language programmes and courses, teaching methodology, materials development, second language acquisition theory, testing, teacher training and related areas. The dictionary includes terms from the following areas of study in the field of language teaching: [+/-] ã teaching methods and approaches in language teaching ã curriculum development and syllabus design ã second language acquisition ã the teaching of listening, speaking, reading and writing ã c...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 2,165 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Ngoại ngữ
Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics http://t2.stooorage.com/thumbs/874/3251493_dictionary-2bof-2blanguage-2bteaching-2band-2bapplied-2blinguistics.jpg Title: Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics Author(s): Jack C. Richards and Richard Schmidt Publisher: pdf Đăng bởi
5 stars - 609373 reviews
Thông tin tài liệu 606 trang Đăng bởi: Shifu2010 - 06/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics