Introduction to Probability and Statistics

Định dạng: pdf | Số trang: 814 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 18,408 Kb | Thành viên upload: anhkiensd

McGraw - Hill Series in Probability and StatisticsBrillinger: Time Series: Data Analysis and TheoryDe Groot: Optimal Statistical DecisionsDixon and arnold: Introduction to probability and Statistics: Principles anh Applicatipons for Engineering and the Computing SciencesMilton: Statiscal Methods in the Biological and Health SciencesMorrison: Multivariate Statistical MethodsSnell: Introduction to ProbabilitySteel and Torrie: Principles and Procedures of Satistic...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 18,408 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Introduction to Probability and Statistics
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Ngoại ngữ
Introduction to Probability and Statistics McGraw - Hill Series in Probability and StatisticsBrillinger: Time Series: Data Analysis and TheoryDe Groot: Optimal Statistical DecisionsDixon and arnold: Introduction to probability and Statistics: Principles anh Applicatipons for Engineering and pdf Đăng bởi
5 stars - 613987 reviews
Thông tin tài liệu 814 trang Đăng bởi: anhkiensd - 27/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Introduction to Probability and Statistics