Guide to English Usage

Định dạng: pdf | Số trang: 621 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 6,761 Kb | Thành viên upload: BlackberryAZ

http://t2.stooorage.com/thumbs/871/3246378_cambridge-guide-to-english-usage.jpg Title: The Cambridge Guide to English Usage Author(s): Pam Peters Publisher: Cambridge University Press Date: 2004 Pages: 621 Size: 4.04 Mb Format: PDF Quality: High Language: British English Contents: The Cambridge Guide to English Usage is an A-Z reference book, giving an up-to-date account of the debatable issues of English usage and written style. Its advice draws on a wealth of recent research and data from very large corpora of American and British English - illuminating their many divergences and also points of convergence on which international English can be based. The book comprises more than 4000 points of word meaning, spelling, grammar and punctuation, and larger issues of inclusive language, and effective writing and argument. It also provides guidance on grammatical terminology, and covers topics in electronic communication and the internet. The discussion notes the major dictionaries, gra...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 503
Lượt tải: 16
Số trang: 621
Kích thước: 6,761 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Guide to English Usage
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: BlackberryAZ
Số trang: 621
Lượt xem: 503
Lượt tải: 16
download now Guide to English Usage
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: trunggenius | Số trang: 453
Lượt xem: 436
Lượt tải: 25
download now Oxford Guide to English Grammar
Đăng bởi: snow2708 | Số trang: 461
Lượt xem: 276
Lượt tải: 17
download now Grammar for Teachers A Guide to American English for Native and Non Native Speakers
Đăng bởi: nmt262 | Số trang: 224
Lượt xem: 28
Lượt tải: 3
download now Azar s Fundamentals of English Grammar Teacher s Guide 3rd Edition
Đăng bởi: nguyendangngocftu | Số trang: 224
Lượt xem: 302
Lượt tải: 17
download now Writing Grammar Usage and Style
Đăng bởi: vnseach | Số trang: 435
Lượt xem: 333
Lượt tải: 16
download now French grammar and usage hawkins towell
Đăng bởi: dinhvanhoa111 | Số trang: 228
Lượt xem: 439
Lượt tải: 22
download now Everyday English
Đăng bởi: quanghung8xbmt | Số trang: 17
Lượt xem: 335
Lượt tải: 19
download now English Topic
Ngoại ngữ
Guide to English Usage http://t2.stooorage.com/thumbs/871/3246378_cambridge-guide-to-english-usage.jpg Title: The Cambridge Guide to English Usage Author(s): Pam Peters Publisher: Cambridge University Press Date: 2004 Pages: 621 Size: 4.04 Mb Format: PDF Quality: High pdf Đăng bởi
5 stars - 609345 reviews
Thông tin tài liệu 621 trang Đăng bởi: BlackberryAZ - 28/08/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/10/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Guide to English Usage