Grammar of the English Verb Phrase

Định dạng: pdf | Số trang: 856 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 5,095 Kb | Thành viên upload: vietlongle1186

Acknowledgements V Table of contents VII Chapter 1. Introduction 1 Chapter 2. Towards a theory of tense and time 91 Chapter 3. The absolute use of the present tense 171 Chapter 4. The absolute past tense 193 Chapter 5. The absolute use of the present perfect 209 Chapter 6. The present perfect vs the preterite in clauses without temporal adverbials 315 Chapter 7. Absolute tense forms referring to the post-present 335 Chapter 8. Temporal domains and relative tenses: theoretical foundations 361 Chapter 9. Temporal subordination in the various time-zones 441 Chapter 10. Two tense systems with post-present reference 529 Chapter 11. Tense choice determined by temporal focus 571 Chapter 12. Preterite vs present perfect in clauses with temporal adverbials 589 Chapter 13. Adverbial when-clauses and the use of tenses 635 Chapter 14. Adverbial before-clauses and after-clauses 685 Glossary 759 References 831 Inde...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Grammar of the English Verb Phrase

  Đăng bởi: vietlongle1186 Số trang: 856

Grammar of the English Verb Phrase

📎 Số trang: 856
👁 Lượt xem: 621
⬇ Lượt tải: 18

download now Grammar of the English Verb Phrase

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • English Verb Drills

  Đăng bởi: troithu168 Số trang: | Số trang: 209

English Verb Drills

📎 Số trang: | Số trang: 209
👁 Lượt xem: 580
⬇ Lượt tải: 17

download now English Verb Drills

 • Oxford English Grammar

  Đăng bởi: tronghai2606 Số trang: | Số trang: 665

Oxford English Grammar

📎 Số trang: | Số trang: 665
👁 Lượt xem: 813
⬇ Lượt tải: 22

download now Oxford English Grammar

 • Oxford Guide to English Grammar

  Đăng bởi: trunggenius Số trang: | Số trang: 453

Oxford Guide to English Grammar

📎 Số trang: | Số trang: 453
👁 Lượt xem: 604
⬇ Lượt tải: 25

download now Oxford Guide to English Grammar

 • An Introduction to English Grammar

  Đăng bởi: tuan7694 Số trang: | Số trang: 324

An Introduction to English Grammar

📎 Số trang: | Số trang: 324
👁 Lượt xem: 407
⬇ Lượt tải: 16

download now An Introduction to English Grammar

 • LongMan English Grammar Practice

  Đăng bởi: thuytttbic Số trang: | Số trang: 302

LongMan English Grammar Practice

📎 Số trang: | Số trang: 302
👁 Lượt xem: 438
⬇ Lượt tải: 16

download now LongMan English Grammar Practice

 • English Grammar Understanding the Basics

  Đăng bởi: phuc_mai2105 Số trang: | Số trang: 286

English Grammar Understanding the Basics

📎 Số trang: | Số trang: 286
👁 Lượt xem: 429
⬇ Lượt tải: 16

download now English Grammar Understanding the Basics

 • The online english grammar

  Đăng bởi: supbroker Số trang: | Số trang: 261

The online english grammar

📎 Số trang: | Số trang: 261
👁 Lượt xem: 607
⬇ Lượt tải: 19

download now The online english grammar

Ngoại ngữ
Grammar of the English Verb Phrase Acknowledgements V Table of contents VII Chapter 1. Introduction 1 Chapter 2. Towards a theory of tense and time 91 Chapter 3. The absolute use of the present tense 171 Chapter 4. The absolute past tense 193 Chapter 5. The absolute use of the pdf Đăng bởi
5 stars - 609822 reviews
Thông tin tài liệu 856 trang Đăng bởi: vietlongle1186 - 05/03/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Grammar of the English Verb Phrase