Grammar of the English Verb Phrase

Định dạng: pdf | Số trang: 856 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 5,095 Kb | Thành viên upload: vietlongle1186

Acknowledgements V Table of contents VII Chapter 1. Introduction 1 Chapter 2. Towards a theory of tense and time 91 Chapter 3. The absolute use of the present tense 171 Chapter 4. The absolute past tense 193 Chapter 5. The absolute use of the present perfect 209 Chapter 6. The present perfect vs the preterite in clauses without temporal adverbials 315 Chapter 7. Absolute tense forms referring to the post-present 335 Chapter 8. Temporal domains and relative tenses: theoretical foundations 361 Chapter 9. Temporal subordination in the various time-zones 441 Chapter 10. Two tense systems with post-present reference 529 Chapter 11. Tense choice determined by temporal focus 571 Chapter 12. Preterite vs present perfect in clauses with temporal adverbials 589 Chapter 13. Adverbial when-clauses and the use of tenses 635 Chapter 14. Adverbial before-clauses and after-clauses 685 Glossary 759 References 831 Inde...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 429
Lượt tải: 18
Số trang: 856
Kích thước: 5,095 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Grammar of the English Verb Phrase
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: vietlongle1186
Số trang: 856
Lượt xem: 429
Lượt tải: 18
download now Grammar of the English Verb Phrase
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: troithu168 | Số trang: 209
Lượt xem: 405
Lượt tải: 17
download now English Verb Drills
Đăng bởi: tronghai2606 | Số trang: 665
Lượt xem: 526
Lượt tải: 21
download now Oxford English Grammar
Đăng bởi: trunggenius | Số trang: 453
Lượt xem: 436
Lượt tải: 25
download now Oxford Guide to English Grammar
Đăng bởi: tuan7694 | Số trang: 324
Lượt xem: 289
Lượt tải: 16
download now An Introduction to English Grammar
Đăng bởi: thuytttbic | Số trang: 302
Lượt xem: 316
Lượt tải: 16
download now LongMan English Grammar Practice
Đăng bởi: phuc_mai2105 | Số trang: 286
Lượt xem: 278
Lượt tải: 16
download now English Grammar Understanding the Basics
Đăng bởi: supbroker | Số trang: 261
Lượt xem: 409
Lượt tải: 19
download now The online english grammar
Ngoại ngữ
Grammar of the English Verb Phrase Acknowledgements V Table of contents VII Chapter 1. Introduction 1 Chapter 2. Towards a theory of tense and time 91 Chapter 3. The absolute use of the present tense 171 Chapter 4. The absolute past tense 193 Chapter 5. The absolute use of the pdf Đăng bởi
5 stars - 609822 reviews
Thông tin tài liệu 856 trang Đăng bởi: vietlongle1186 - 05/03/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/10/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Grammar of the English Verb Phrase