Đọc và viết thư bằng tiếng anh

Định dạng: rar | Số trang: 189 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 2,630 Kb | Thành viên upload: abolitlove

Nội dung chính: trong giao tiếp hằng ngày bạn phải đối mặt với việc sử dụng tiếng anh giao tiếp qua thư từ cũng như đọc và dịch báo chiCuốn sách này được soạn ra với mục đích trên- giúp bạn hệ thộng lại những cụm từ, ngữ pháp chính dùng trong văn cảnh giao tiếp hằng ngày- từ ngữ tiếng anh chuyên ngành CNTT, tài chính - ngân hàng , tài chính .- củng cố vững chắc ngữ pháp bằng việc sử dụng dấm chấm dấu phẩy - tài liệu cũng phục vụ những bạn thi các chứng chỉ quốc tế...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 2,630 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đọc và viết thư bằng tiếng anh
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Ngoại ngữ
Đọc và viết thư bằng tiếng anh Nội dung chính: trong giao tiếp hằng ngày bạn phải đối mặt với việc sử dụng tiếng anh giao tiếp qua thư từ cũng như đọc và dịch báo chiCuốn sách này được soạn ra với mục đích trên- giúp bạn hệ thộng lại những cụm từ, ngữ pháp chính dùng trong văn zip Đăng bởi
5 stars - 605716 reviews
Thông tin tài liệu 189 trang Đăng bởi: abolitlove - 09/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đọc và viết thư bằng tiếng anh