Đáp án Translation 1 2 3 FTU

Định dạng: pdf | Số trang: 80 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 2,065 Kb | Thành viên upload: tranphuonglan8_1968

Đáp án Translation 1,2&3 của Trường đại học Ngoại thương Translation 1 (For intermediate learners) Part 1. Social issues i Unit 1. Education Making college pay off Nâng cao chất lượng giáo dục trong nền kinh tế đang chuyển đổi Unit 2. The dilemma that confronts the world What counts in environment protection UNDP góp phần loại bỏ các chất gây suy giảm tầng ôzôn ở Việt nam Unit 3. Social problems Corruption – a tax of the worst Unit 4. History and culture Nguyen dynasty Món ăn Việt nam Unit 5. Biology – the future industry GMOs – the pros and cons Khía cạnh đạo đức trong khoa học di truyền check your progress 1 Part 2. Economics and International Trade Unit 6. Trade pact offers hope Trade pact offers hope Ngoại trưởng Mỹ Albright muốn xúc tiến hiệp định thương mại Việt Mỹ Unit 7. Rethinking Asia after the crisis The answer: deglobalize Kiếm tìm động năng...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 2,065 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đáp án Translation 1 2 3 FTU
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Ngoại ngữ
Đáp án Translation 1 2 3 FTU Đáp án Translation 1,2&3 của Trường đại học Ngoại thương Translation 1 (For intermediate learners) Part 1. Social issues i Unit 1. Education Making college pay off Nâng cao chất lượng giáo dục trong nền kinh tế đang chuyển đổi Unit 2. The dilemma pdf Đăng bởi
5 stars - 609309 reviews
Thông tin tài liệu 80 trang Đăng bởi: tranphuonglan8_1968 - 25/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 31/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đáp án Translation 1 2 3 FTU