Mastering Network Security Bảo mật mạng

Định dạng: pdf | Số trang: 623 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 4,389 Kb | Thành viên upload: magic_love_85

Bạn đang gặp các vấn đề về bảo mật mạng? Đây là cuốn sách bạn đang cần, nó sẽ giúp bạn thực thi và duy trì hiệu quả về bảo mật mạng. Cuốn sách với những lời khuyên khi thực hành và những thông tin thực sự cần thiết, cách bạn xác định các mối đe dọa và giải thích cách làm thế nào để loại trừ hoặc giảm tối thiểu chúng. Ứng dụng cho tất cả các hệ thống sử dụng NT, Netware, Unix và tất cả các khía cạnh của bảo mật mạng từ bảo mật vật lí, các thiết bị để chống hacker ...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Kỹ thuật, Công nghệ Công nghệ thông tin
Mastering Network Security Bảo mật mạng Bạn đang gặp các vấn đề về bảo mật mạng? Đây là cuốn sách bạn đang cần, nó sẽ giúp bạn thực thi và duy trì hiệu quả về bảo mật mạng. Cuốn sách với những lời khuyên khi thực hành và những thông tin thực sự cần thiết, cách bạn xác định các mối đe dọa pdf Đăng bởi
5 stars - 606107 reviews
Thông tin tài liệu 623 trang Đăng bởi: magic_love_85 - 29/07/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mastering Network Security Bảo mật mạng