Sổ tay hóa lý phần tra cứu

Định dạng: pdf | Số trang: 521 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 10,030 Kb | Thành viên upload: phamhoanghoa_hn

cuốn sách đầy đủ các số liệu hóa lý về các chất.đây là cuốn sách rất cần thiết cho các kỹ sư ngành hóa!đây là cuốc sách đánh máy rất rõ ràng chứ không phải sách chụp nên rất thuận tiện cho việc tra cứu...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Khoa học
Sổ tay hóa lý phần tra cứu cuốn sách đầy đủ các số liệu hóa lý về các chất.đây là cuốn sách rất cần thiết cho các kỹ sư ngành hóa!đây là cuốc sách đánh máy rất rõ ràng chứ không phải sách chụp nên rất thuận tiện cho việc tra cứu... pdf Đăng bởi
5 stars - 607507 reviews
Thông tin tài liệu 521 trang Đăng bởi: phamhoanghoa_hn - 30/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sổ tay hóa lý phần tra cứu