Quản lý nhà nước về giáo dục

Định dạng: pdf | Số trang: 368 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 3,755 Kb | Thành viên upload: tienphat07

Cuốn sách gồm 368 trang nội dung cụ thể như sau: MỤC LỤC Lời nói đầu 12 Lời giới thiệu 14 CHƯƠNG I. HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC I. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 18 1. Khái quát về hệ thống hành chính nhà nước Việt Nam 18 II. CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC 23 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục 23 2. Tổ chức và hoạt động của bộ và các cơ quan ngang bộ 23 3. Hội đồng nhân dân và UBND các cấp 25 4. Nguyên tắc làm việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của UBND và lãnh đạo UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 5. Tìm hiểu hoạt động của UBND nơi không tổ chức HĐND 35 6....
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Khoa học
Quản lý nhà nước về giáo dục Cuốn sách gồm 368 trang nội dung cụ thể như sau: MỤC LỤC Lời nói đầu 12 Lời giới thiệu 14 CHƯƠNG I. HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC I. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 18 1. Khái quát về hệ thống hành chính pdf Đăng bởi
5 stars - 609219 reviews
Thông tin tài liệu 368 trang Đăng bởi: tienphat07 - 08/11/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quản lý nhà nước về giáo dục