Phương pháp dạy học vật lý

Định dạng: pdf | Số trang: 349 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 3,644 Kb | Thành viên upload: manhope20022003

sách về phương pháp dạy học vật lý ở trường Thpt do DHSP Hả Nội viết. Dành cho những thấy cô và các bạn sinh viên yêu vật l...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Khoa học
Phương pháp dạy học vật lý sách về phương pháp dạy học vật lý ở trường Thpt do DHSP Hả Nội viết. Dành cho những thấy cô và các bạn sinh viên yêu vật l... pdf Đăng bởi
5 stars - 614854 reviews
Thông tin tài liệu 349 trang Đăng bởi: manhope20022003 - 23/04/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phương pháp dạy học vật lý