Tiến trình cải cách kinh tế Trung Quốc Những biến đổi to lớn từ 1978 2004

Định dạng: doc | Số trang: 477 | Loại: Sách điện tử | Kích thước: 1,644 Kb | Thành viên upload: hieutmv

LỜI MỞ ĐẦUNhững năm hai mươi, ba mươi của thế kỷ XX, Liên xô đứng trước tình thế bị Chủ nghĩa tư bản (CNTB) bao vây và bị đẩy gần tới miệng hố chiến tranh. Khi đó, Liên Xô đã xây dựng thể chế Xã hội chủ nghĩa (XHCN) tập trung cao độ theo mô hình XHCN truyền thống. Đặc điểm của thể chế này trong lĩnh vực kinh tế là: Về kết cấu chế độ sở hữu, thực hiện chế độ sở hữu XHCN đơn nhất, không cho phép tồn tại các thành phần kinh tế khác; về cơ chế vận hành kinh tế, thực hiện chế độ kinh tế kế hoạch hóa mang tính pháp lệnh đơn nhất, quản lý kinh tế theo mệnh lệnh hành chính, đả phá quan hệ hàng hoá - tiền tệ, không chú trọng tác dụng đòn bẩy kinh tế và điều kiện thị trường; về thể chế quản lý, thực hiện chế...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 1,644 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Tiến trình cải cách kinh tế Trung Quốc Những biến đổi to lớn từ 1978 2004
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Chính trị, Triết học
Tiến trình cải cách kinh tế Trung Quốc Những biến đổi to lớn từ 1978 2004 LỜI MỞ ĐẦUNhững năm hai mươi, ba mươi của thế kỷ XX, Liên xô đứng trước tình thế bị Chủ nghĩa tư bản (CNTB) bao vây và bị đẩy gần tới miệng hố chiến tranh. Khi đó, Liên Xô đã xây dựng thể chế Xã hội chủ nghĩa (XHCN) tập trung cao độ theo mô hình doc Đăng bởi
5 stars - 608529 reviews
Thông tin tài liệu 477 trang Đăng bởi: hieutmv - 20/03/2013 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiến trình cải cách kinh tế Trung Quốc Những biến đổi to lớn từ 1978 2004