MÔ TẢ DỊCH VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHOTAILIEU.COM

     Dịch vụ của Khotailieu.com là những dịch vụ được ghi trên website này (gọi tắt là dịch vụ). Bạn đồng ý rằng Khotailieu.com có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng Khotailieu.com có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho Khotailieu.com để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của website.

     Bạn đồng ý rằng Khotailieu.com sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.

    Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.

    Bất cứ vấn đề liên quan đến tài liệu, giáo trình hay sách mà bạn download (file hỏng, thiếu…) hay việc nhắn tin, nạp thẻ bạn đều phải thông báo lại với admin để admin có thể đảm bảo quyền lợi cho bạn, khắc phục những lỗi đã xảy ra.

    Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Thoả thuận sử dụng dịch vụ.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG

     Bạn cần đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

     Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

    Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch Vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác, cụ thể không lợi dụng website nhằm mục đích:

+ Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
+ Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân
+ Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
+ Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
+ Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
+ Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

     Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch Vụ và website của Khotailieu.com. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch Vụ và việc sử dụng ổn định của người dùng khác.

NỘI DUNG

     Trước khi tải xuống hoặc truy cập bất kỳ Nội dung nào, vui lòng kiểm tra liệu Nội dung bạn muốn truy cập có bị hạn chế lứa tuổi hoặc được đánh dấu là có thể “phản cảm” hoặc “quá chi tiết”. Khotailieu sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại hoặc vi phạm nào do bạn gây ra hoặc gánh chịu qua việc truy cập Nội dung này.

    Bạn đồng ý:

+ Chỉ sử dụng Nội dung cho những mục đích cá nhân, phi thương mại của mình.
+ Sử dụng Dịch vụ phù hợp với những hạn chế do pháp luật hiện hành, các điều khoản, hướng dẫn, và chính sách bổ sung quy định hoặc với những hạn chế trên các trang sản phẩm áp dụng cho phần riêng biệt đó của Nội dung.
+ Không tìm cách (hoặc hỗ trợ người khác) sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc phương tiện tự động nào, trừ những phương tiện hoặc hệ thống do chúng tôi cung cấp, để lựa chọn hoặc tải xuống Nội dung.
+ Không cho mật khẩu hoặc cho phép người khác truy cập Nội dung. Quy định hạn chế sao chép áp dụng cho các phương tiện ứng dụng cũng áp dụng cho Nội dung được truy cập như là một phần của Dịch vụ này.
+ Khotailieu đảm bảo việc các tài liệu được tải có thể được xóa bỏ dễ dàng trên thiết bị của bạn Việc xóa bỏ đối với các file tài liệu này không để lại bất kỳ dữ liệu gây hại nào cho người sử dụng cũng như không gây tác động xấu đến bất cứ chương trình/ đặc tính nào của thiết bị.

    Nếu bạn cố tình vi phạm nhiều lần các Điều Khoản thì Khotailieu.com sẽ xem xét mức độ để xử lý đối với Tài Khoản mà bạn đã đăng ký. Đối với các Nội dung bị khiếm khuyết, lỗi hoặc có vấn đề trong quá trình sử dụng, vui lòng thông báo lại cho chúng tôi để xử lý.

HÀNH VI VI PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

     Bạn có thể thông báo cho Khotailieu.com về những vi phạm quyền tác giả trong Dịch Vụ bằng cách thông báo bằng thư điện tử tới địa chỉ email: khotrithucso@gmail.com

    Thông báo của bạn phải:

(1) Chỉ ra tác phẩm gốc được đăng ký quyền tác giả mà bạn muốn khiếu nại vi phạm bản quyền.
(2) Chỉ ra nội dung trên Dịch vụ mà bạn khiếu nại đang vi phạm tác phẩm đã đăng ký quyền tác giả. Vui lòng cung cấp đủ thông tin chi tiết để Khotailieu.com xác định nội dung bị cho là vi phạm trên Dịch vụ.
(3) Cung cấp thông tin liên lạc của bạn, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
(4) Đưa ra tuyên bố rằng bạn thực lòng tin rằng việc sử dụng nội dung theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của họ, hoặc pháp luật cho phép.
(5) Đưa ra lời tuyên bố sau: “Tôi cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm, rằng những thông tin trong thông báo và khiếu nại này là chính xác và tôi là chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc tôi là người đại diện được phép của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền đã bị vi phạm”.
(6) Ký tên

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

    Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “NHƯ VỐN CÓ” và “NHƯ SẴN CÓ”. Khotailieu.com không bảo đảm rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, không bị lỗi. Khotailieu.com không đưa ra bất kỳ cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù công khai hay suy đoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cam kết về danh tính hay không có vi phạm, tính thương mại, hay sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, liên quan đến mức độ cung cấp, sự chính xác, độ tin cậy, thông tin hoặc nội dung của Dịch vụ. Bạn minh thị đồng ý và thừa nhận rằng khi sử dụng Dịch vụ bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro và rằng bạn có thể bị tiết lộ những nội dung từ nhiều nguồn khác nhau.

    Ngoại trừ trách nhiệm đối với thiệt hại về tính mạng hoặc sức khỏe, gây bởi lỗi sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi cố ý của Khotailieu.com, Khotailieu.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp nào gây ra do việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ. Khotailieu.com sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với các thiệt hại gián tiếp, bất thường, phạt, hoặc phái sinh phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

    1 Căn cứ pháp luật:

    Điều Khoản sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không bao gồm các điều khoản xung đột pháp luật.

    2 Hiệu Lực

    Điều Khoản sẽ không loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ quyền nào của bạn mà theo pháp luật nơi bạn cư trú không thể bị từ bỏ. Nếu một quy định của Điều Khoản bị xem là vô hiệu, hiệu lực của những điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và điều khoản bị xem là vô hiệu sẽ được thay thế bởi một điều khoản có hiệu lực gần nhất với kết quả và mục đích của Điều Khoản. Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Quyền Riêng Tư, quy định của Điều Khoản Dịch Vụ Khotailieu.com này sẽ được ưu tiên áp dụng. Các quy định trong Điều Khoản được ghi nhận là vẫn có hiệu lực sau khi Điều Khoản chấm dứt sẽ vẫn có hiệu lực sau sự chấm dứt này.

    3 Thay đổi Điều Khoản

    Khotailieu.com có thể sửa đổi Điều Khoản vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước. Nếu Điều Khoản được thay đổi một cách căn bản và bất lợi, Khotailieu.com sẽ cung cấp một thông báo riêng về những thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản một cách thường xuyên. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của bạn được xem là sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi và sửa đổi.