Đồ án, luận văn, báo cáo thực tập, tài liệu

 • Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam

  Đăng bởi: stotomae
  Số trang: 293

Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam Đăng bởi: stotomae

📎 Số trang: 293
👁 Lượt xem: 2056
⬇ Lượt tải: 18

download now Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam

 • Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ ...

  Đăng bởi: aotrang_xq
  Số trang: 258

Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ ... Đăng bởi: aotrang_xq

📎 Số trang: 258
👁 Lượt xem: 1863
⬇ Lượt tải: 18

download now Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải Việt Nam

 • Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà ...

  Đăng bởi: stotomae
  Số trang: 250

Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà ... Đăng bởi: stotomae

📎 Số trang: 250
👁 Lượt xem: 1986
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội

 • Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Đăng bởi: stotomae
  Số trang: 248

Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam Đăng bởi: stotomae

📎 Số trang: 248
👁 Lượt xem: 531
⬇ Lượt tải: 13

download now Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam

 • Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động ...

  Đăng bởi: luntieuthu
  Số trang: 248

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động ... Đăng bởi: luntieuthu

📎 Số trang: 248
👁 Lượt xem: 1771
⬇ Lượt tải: 17

download now Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô

 • Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thuế ...

  Đăng bởi: stotomae
  Số trang: 246

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thuế ... Đăng bởi: stotomae

📎 Số trang: 246
👁 Lượt xem: 1734
⬇ Lượt tải: 17

download now Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thuế ở Việt Nam

 • Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá ở nước CHDCND Lào trong quá trình ...

  Đăng bởi: stotomae
  Số trang: 235

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá ở nước CHDCND Lào trong quá trình ... Đăng bởi: stotomae

📎 Số trang: 235
👁 Lượt xem: 1400
⬇ Lượt tải: 16

download now Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá ở nước CHDCND Lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

 • Môi trường đầu tư với hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp ...

  Đăng bởi: stotomae
  Số trang: 210

Môi trường đầu tư với hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp ... Đăng bởi: stotomae

📎 Số trang: 210
👁 Lượt xem: 1550
⬇ Lượt tải: 17

download now Môi trường đầu tư với hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

 • Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ ...

  Đăng bởi: ck002006
  Số trang: 203

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ ... Đăng bởi: ck002006

📎 Số trang: 203
👁 Lượt xem: 1325
⬇ Lượt tải: 17

download now Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong xu thế hội nhập

 • Định giá bất động sản thế chấp trong các ngân hàng Thương mại ...

  Đăng bởi: stotomae
  Số trang: 202

Định giá bất động sản thế chấp trong các ngân hàng Thương mại ... Đăng bởi: stotomae

📎 Số trang: 202
👁 Lượt xem: 1652
⬇ Lượt tải: 18

download now Định giá bất động sản thế chấp trong các ngân hàng Thương mại Việt Nam

TÀI LIỆU NỔI BẬT
 • Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy ...

  Đăng bởi: maovanphay Số trang: 11

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy ...

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 29668
⬇ Lượt tải: 76

download now Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của cách mạng việt nam.

 • Tài liêu tiếng anh ôn thi B1 chuân Châu Âu

  Đăng bởi: phancao Số trang: 60

Tài liêu tiếng anh ôn thi B1 chuân Châu Âu

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 29352
⬇ Lượt tải: 182

download now Tài liêu tiếng anh ôn thi B1 chuân Châu Âu

 • Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học ...

  Đăng bởi: molaliza Số trang: 27

Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học ...

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 28126
⬇ Lượt tải: 80

download now Nghiên cứu đặc điểm hứng thú học môn Toán của học sinh tiểu học và biện pháp tâm lý sư phạm nâng cao hứng thú học môn Toán ở các em

 • Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức và sự vận dụng của ...

  Đăng bởi: G-man Số trang: 17

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức và sự vận dụng của ...

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 28802
⬇ Lượt tải: 40

download now Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức và sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới kinh tế 1

 • Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quan điểm ...

  Đăng bởi: mbtuhanh Số trang: 15

Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quan điểm ...

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 30240
⬇ Lượt tải: 72

download now Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quan điểm về sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vai trò của Đảng trong tiến trình cách mạng

 • Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

  Đăng bởi: dtk_vir Số trang: 10

Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 28681
⬇ Lượt tải: 47

download now Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

 • Đáp án môn Nhà nước và pháp luật

  Đăng bởi: khotrithucso Số trang: 9

Đáp án môn Nhà nước và pháp luật

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 26881
⬇ Lượt tải: 367

download now Đáp án môn Nhà nước và pháp luật

 • Vận dụng Nguyên tắc khách quan của triết học Mác Lênin với việc ...

  Đăng bởi: thuphongngo Số trang: 16

Vận dụng Nguyên tắc khách quan của triết học Mác Lênin với việc ...

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 29843
⬇ Lượt tải: 79

download now Vận dụng Nguyên tắc khách quan của triết học Mác Lênin với việc phân tích tính tất yếu phải đổi mới kinh tế Việt Nam

 • So sánh Cương lĩnh đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị ...

  Đăng bởi: lzrchina Số trang: 46

So sánh Cương lĩnh đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị ...

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 25635
⬇ Lượt tải: 44

download now So sánh Cương lĩnh đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 1930 và sự vận dụng những luận điểm của Cương lĩnh vào giai đoạn cách mạng Việt Nam 1939 1945

 • Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 1

  Đăng bởi: linhtinh201003 Số trang: 17

Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 1

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 28788
⬇ Lượt tải: 98

download now Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 1

 • Thuyết minh: Biện pháp tổ chức thi công

  Đăng bởi: sanchoicuabe Số trang: 39

Thuyết minh: Biện pháp tổ chức thi công

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 25534
⬇ Lượt tải: 56

download now Thuyết minh: Biện pháp tổ chức thi công

 • Quy luật mâu thuẫn vận dụng quy luật mâu thuẫn vào thực tiễn ...

  Đăng bởi: ngocthai2612 Số trang: 23

Quy luật mâu thuẫn vận dụng quy luật mâu thuẫn vào thực tiễn ...

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 27943
⬇ Lượt tải: 58

download now Quy luật mâu thuẫn vận dụng quy luật mâu thuẫn vào thực tiễn nước ta trong giai đoạn hiện nay

 • Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa ...

  Đăng bởi: homyloan Số trang: 50

Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa ...

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 25676
⬇ Lượt tải: 80

download now Nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương

 • chứng minh sự ra đời của triết học mác là một tất yếu lịch sử ...

  Đăng bởi: nguyenbalong Số trang: 15

chứng minh sự ra đời của triết học mác là một tất yếu lịch sử ...

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 24494
⬇ Lượt tải: 82

download now chứng minh sự ra đời của triết học mác là một tất yếu lịch sử phân tích bước ngoặt cách mạng do mác và ăngghen thực hiện trong lĩnh vực triết học

 • Phân tích định nghĩa vật chất của LêNin. Ý nghĩa khoa học của ...

  Đăng bởi: new_day_vt87 Số trang: 18

Phân tích định nghĩa vật chất của LêNin. Ý nghĩa khoa học của ...

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 24704
⬇ Lượt tải: 26

download now Phân tích định nghĩa vật chất của LêNin. Ý nghĩa khoa học của định nghĩa

Khotailieu.com - Kho tri thức số Số lượng tài liệu lớn nhất Việt Nam. Tài liệu bao gồm: báo cáo, đồ án, luận văn, sách điện tử, ebooks ... ở các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Hai Bà Trưng Hà Nội, Việt Nam 10000
0936.053.911 khotrithucso@gmail.com Facebook Fanpage: Google Plus: Google Plus: